دسامبر 27, 2016 dotmatrix

“طراحي امنيتي” “هولوگرام”و”چاپ”

شركت تمام نگار پاسارگاد از سال ١٣٧٦ در زمينه طراحي و توليد هولوگرام هاي  امنيتي شروع به فعاليت كرد ، اين باعث افتخار ما است كهه بگوييم در اين زمينه تجربه و تخصص فراوان داشته ، حتي در زمينه هايي ديگر مانند چاپ ، كاغذ امنيتي ، پاكت و … 

بعضي نمونه هاي ما :